Menu Home

Rugăciuni stăruitoare pentru ploi și pentru binecuvântarea muncii agricultorilor

  Doamne Dumnezeul nostru, am pus seminţele acestea înaintea ochilor Tăi şi Ție aducându-le, Stăpâne, ne rugăm; că nu am îndrăznit a le închide în sânurile cele neînsufleţite ale pământului, înainte de a privi mai întâi la porunca slavei Tale, care porunceste pământului să rodească şi să încolţească, şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine de mâncare. Şi acum ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru, auzi-ne pe noi care ne rugăm Ție, şi deschide nouă vistieria Ta cea mare şi bogată şi cerească, şi revarsă binecuvântarea Ta cea mare până ce ne vom îndestula, după nemincinoasa Ta făgăduinţă. (Rugăciunea binecuvântării semințelor înainte de semănat)
  
 Duminică, 5 aprilie 2020, la Sfânta Liturghie, s-au făcut rugăciuni stăruitoare pentru trimiterea asupra pământului însetat a ploilor binecuvântate, iar la sfârșitul slujbei s-au adus înaintea Domnului și s-a oficiat rânduiala binecuvântării semințelor ce vor fi semănate în zilele următoare.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut