Menu Home

Rugăciune pentru ploaie

La pomenirea Sf Gheorghe, 23 aprilie 2020, ocrotitorul de primavară al plugarilor și ostenitorilor pământului, după Sfânta Liturghie, s-a oficiat Slujba de pocaință a cererilor stăruitoare în vreme de secetă și neplouare cu Litie în jurul bisericii, în sunet pătrunzător de clopot.

Cel ce nu voieşti moartea păcătosului, ci aştepţi întoarcerea şi pocăinţa lui, auzi‑ne pe noi, care ne rugăm Ţie şi cu milostivire iertând păcatele noastre, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Cel ce ridici norii de la marginile pământului şi fulgerele spre ploaie le‑ai făcut, porunceşte acelora să sloboadă ploi liniştite şi rouă aducătoare de roadă pe pământ, cu lacrimi ne rugăm Ţie ca unui bun: auzi‑ne degrabă şi cu milostivire ne miluieşte.

Cel ce chemi apa mării şi o verşi peste faţa întregului pământ, trimite binecuvântarea Ta peste noi, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte.

Precum sunt ochii slujnicei către mâinile stăpânei sale, aşa sunt ochii noştri către Tine, Dumnezeule; cu ochi milostivi caută spre noi, rugămu‑ne Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Ploaie prielnică, îndestulă şi paşnică, şi bună rodire dă pământului celui însetat, şi mântuieşte toate făpturile şi pe noi care ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Cel ce îmbraci cerul cu nori şi găteşti ploaie, rourează pământul cu îndestularea binecuvântării Tale, Bunule. Îndură‑Te şi trimite nouă milele Tale cele bogate, rugămu‑ne Ţie, Iubitorule de oameni, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre folosul oamenilor, adapă brazdele pământului şi înmulţeşte roadele şi izbăveşte oamenii şi animalele, rugămu‑ne Ţie, întru tot puternice Doamne, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Trimite ploile Tale, Iubitorule de oameni, peste locurile cele lipsite şi cărora le trebuie, şi pe noi, care ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Cel ce răsari soarele Tău peste cei buni şi peste cei răi şi dai ploaie peste cei drepţi şi peste cei păcătoşi, caută spre noi cu milostivire, şi cu bunătatea Ta înmulţeşte seminţele şi roadele pământului, rugămu‑ne Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Îndură‑Te şi Te milostiveşte, miluieşte şi trimite peste noi îndurările Tale, Iubitorule de oameni, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Care întru cele de sus locuieşti şi spre cele smerite priveşti, Dumnezeule, caută cu milostivire spre poporul Tău cel ce Te‑a mâhnit şi a întărâtat iubirea Ta de oameni, şi ca un milostiv şi lesne iertător îndură‑Te şi miluieşte moştenirea Ta şi oile păşunii Tale, şi cu milă şi cu îndurări cercetează via pe care a sădit‑o dreapta Ta; întru zdrobirea inimii, cu smerenie ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi cu milostivire ne miluieşte.

Cel ce locuieşti întru cele înalte şi cauţi spre cele smerite, caută cu bună îndurare spre poporul Tău care Te‑a mâniat pe Tine, Iubitorule de oameni; cu umilinţă ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Să nu pomeneşti fărădelegile noastre, Stăpâne, că de vei căuta la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi cu milostivire ne miluieşte.

Auzi‑ne pe noi, Doamne, că blând şi milostiv eşti, şi trimite pământului Tău binecuvântarea Ta din cer; ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Auzi‑ne pe noi, Dumnezeule, că bună este mila Ta, şi ne miluieşte pe noi cu bună îndurarea Ta şi udă pământul cu ploaia binecuvântării Tale; ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Degrabă să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte; ajută‑ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, şi caută spre pământ cu ploaie aducătoare de roade; ne rugăm Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Încă ne rugăm Ţie, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Să fie izbăvite (de eşti în mănăstire, zi: sfânt locaşul acesta; de eşti în oraş, zi: oraşul acesta; iar de eşti în sat, zi: satul acesta) oraşele, satele şi toate ţările şi cei ce cu credinţă locuiesc în ele: de foamete, de potop, de cutremur, de boală, de grindină, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi şi de toate rănile cele aducătoare de moarte; şi milostiv, blând şi lesne iertător să fie bunul şi iubitorul de oameni Dumnezeul nostru pentru păcatele noastre. Să întoarcă şi să împrăştie toată urgia cea pornită asupra noastră, şi să ne izbăvească pe noi de dreapta Sa ameninţare. Să ne trimită nouă ploaie paşnică şi să verse pe pământ râuri de bunătate şi de roade aducătoare, şi să ne miluiască pe noi. Întru pocăinţă, cu umilinţă ne rugăm Ţie şi zicem toţi: Iubitorule de oameni, degrabă auzi‑ne şi cu milostivire ne miluieşte. (Molitfelnic)

 

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut