Menu Home

„noli me tangere” vs. „affer manum tuam et mitte in latus meum”

Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu

*************************************

Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea (Ioan 20)

Deci cum nu s-ar fi oprit deocamdată Maria de la atingerea Trupului Său, de vreme ce umanitatea nu primise încă Duhul Sfânt. Fiindcă, deşi Hristos Se sculase din morți, Duhul nu fusese încă dat omenirii de către Tatăl prin El (prin Fiul). Deci, nefiind încă trimis la noi Sfântul Duh, fiindcă nu Se înălţase la Tatăl, El opreşte pe Maria să-L atingă, deoarece ea nu primise încă pe Duhul, spunând: „Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit Ia Tatăl Meu„, adică, nu L-am trimis încă pe Sfântul Duh la voi. (Acest model poate aplicat Bisericii. De aceea, oprim de la Sfânta masă pe cei ce sunt încă în stare de catehumeni, care cred în Dumnezeire, dar nu s-au îmbogăţit cu Sfântul Duh. Căci Acesta nu Se sălăşluieşte în cei încă nebotezați. Dar, după ce devin părtaşi ai Sfântului Duh, nu mai este nici o piedică de a se atinge de Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, și slujitorii Tainelor dumnezeieşti strigă către cei ce vor să se împărtăşească cu Taina Sfintei Împărtăşanii: „Sfintele, Sfinților”, arătând că numai celor sfinţiţi în Duh li se cuvine să se împărtăşească de cele sfinte.)

*************************************

 Vom afla scris în cele următoare că Toma, zis Geamănul, nu era cu ucenicii când a venit Iisus. Va întreba cineva cu multă dreptate: dacă lipsea, cum s-a arătat părtaş de Sfântul Duh dăruit celorlalţi când Mântuitorul, arătându-Se ucenicilor, a suflat asupra lor, zicând: ”Luaţi Duh Sfânt”? Răspundem că puterea Duhului a venit în flecăre dintre cei care au primit harul și a împlinit scopul Celui ce L-a dat. Dar Hristos nu L-a dat numai unora, ci tuturor ucenicilor. Deci Îl primesc și cei ce nu erau de faţă, dărnicia Dăruitorului nerăsfrângându-se numai asupra celor prezenți, ci urcând la întreaga ceată a Sfinţilor Apostoli. Dar lui Toma îi îngăduie să-L atingă, pentru că el se îmbogăţise cu Duhul împreună cu ceilalţi apostoli. Căci nu a fost văduvit de Duhul pentru că nu se afla cu ceilalţi. (Sf Chiril al Alexandriei)

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut