Brazdele pământului primesc milă si dar

 Fraţilor, fiţi îndelung răbdători până la venirea Domnului; iată, lucrătorul aşteaptă roada cea scumpă a pământului, mult aşteptând pentru dânsa, până ce va primi ploaie timpurie şi târzie. Răbdaţi dar şi voi îndelung, întărind inimile voastre, că venirea Domnului s-a apropiat. Nu vă plângeţi unul asupra altuia, fraţilor, ca să nu vă osândiţi; iată Judecătorul stă înaintea uşilor. Ilie era om asemenea nouă, şi cu rugăciune s-a rugat să nu plouă, şi n-a plouat pe pământ trei ani şi şase luni. Şi iarăşi s-a rugat, şi cerul a dat ploaie şi pământul a dat roada sa. (Iacov 5, 17-18) 


www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...