Menu Home

O Cincizecime reînnoită

 Prin  rugăciune de chemare a Duhului Sfânt asupra Cinstitelor Daruri,  preotul  şi  toţi  credincioşii,  aşteaptă  coborârea  Duhului nu numai  peste  Daruri; căci  Biserica  întreagă  are  nevoie, mereu  şi  mereu,  de  „o  Cincizecime  reînnoită” (D. Stăniloae),  prin  care  credinţa  să  îi  fie  întărită  şi  prin  care  credincioşii  să  fie  sfinţiţi. Formula  propriu-zisă  a  epiclezei  este:  „Încă  aducem  Ție  această  slujbă  duhovnicească  şi  fără de  sânge  şi  Te  chemăm,  Te  rugăm  şi  cu  umilinţă  la  Tine  cădem:  trimite  Duhul  Tău  cel  Sfânt peste noi şi  peste aceste  Daruri, ce  sunt  puse  înainte. Și  fă, adică, pâinea  aceasta Cinstit Trupul Hristosului  Tău.  Amin.  Iar  ceea  ce  este  în  potirul  acesta,  Cinstit  Sângele  Hristosului  Tău.  Amin, Prefăcându-le  cu  Duhul  Tău  cel  Sfânt,  Amin.  Amin.  Amin.”  Aşadar,  după  epicleză  Duhul  Sfânt  este  văzut  ca  realizând,  în  chip  tainic,  două  lucrări principale: 

 În  primul  rând,  după  cum  foarte  clar  se  spune  în  rugăciunea  euharistică,  El  preface, în mod supranatural, pâinea  şi vinul, Darurile  aduse  de  Biserică, prin Hristos,  lui  Dumnezeu,  în Trupul  şi  Sângele  Mântuitorului.
 Dar  prefacerea  darurilor nu  este  singura  acţiune  a  Duhului.
  În al doilea rând, „epicleza  nu  se  încheie  aici.  Sfinţirea  Darurilor  nu  este  un  scop  în  sine,  ci  mijlocul  prin  care sfinţenia  lor  devine  sfinţenia  credincioşilor  prin  împărtăşire”.  Mitropolitul Bartolomeu Anania ne  atrage  atenţia  că această  parte  a  rugăciunii  euharistice  cuprinde  şi  cerinţe  ce-i  vizează  pe  credincioşii  prezenţi  la liturghie  sau  pe  cei  adormiţi.  Astfel,  prin  intermediul  acestei  părţi  din  trăirea  liturgică,  enoriaşii credincioşi  beneficiază  de  trezire  sufletească,  de  iertarea  păcatelor,  de  comuniunea  cu  Duhul Sfânt,  toate  acestea  având  drept  scop  ultim  „plinirea  împărăţiei  cerurilor,  îndrăznirea  cea  către Tine,  iar  nu  judecată  sau  osândă”.  Însă  toate  aceste  binecuvântări  de  care  beneficiază  creştinii sunt  realizări  tainice,  mistice,  ale  Duhului,  care  au  loc  doar  în  cadrul  trăirii  liturgice.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut