Menu Home

„Fiți Mie mărturii”, zice Domnul

Acestea zice Domnul : Toate neamurile s-au adunat împreună şi se vor aduna boierii dintru ele; cine le va vesti acestea întru dânşii ? Sau cele din început, cine le va face auzite vouă ? Aducă-şi mărturiile sale şi să ne îndrepteze şi să asculte şi să zică adevărul. Fiţi Mie mărturii şi Eu sunt martor, grăieşte Domnul Dumnezeu; şi Pruncul meu, pe Carele am ales, ca să ştiţi şi să credeţi şi să cunoaşteţi că Eu sunt. Mai-nainte de Mine n-a fost alt Dumnezeu şi după Mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu şi nu este afară de Mine Mântuitor. Eu am vestit şi am mântuit şi am defăimat şi n-am fost întru voi străin. Voi Mie mărturii şi Eu martor Domnul Dumnezeu. Încă din început Eu sunt şi nu este cine să scoată din mâinile Mele. Face-voi şi cine va întoarce aceasta ? Aşa zice Domnul Dumnezeu, Cel ce ne mântuieşte pe noi, Sfântul lui Israil. (Isaia 43, 9- 15)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut