Menu Home

Cântare în duminica tuturor sfinților

  Veniţi toți să ne veselim duhovniceşte întru pomenirea Sfinţilor, că iată a venit aducându-ne nouă daruri de bogăție făcătoare. Pentru aceasta cu glas de bucurie şi cu curată ştiință să strigăm zicând: 


Bucurați-vă adunarea proorocilor, care ați propovăduit lumii venirea lui Hristos şi cele de departe ca şi cum ar fost aproape mai-nainte le-ați văzut ! 

Bucurați-vă ceata Apostolilor, care ați fost pescari de păgâni şi vânători de oameni ! 

Bucurați-vă mulţimea mucenicilor, care de la marginile pământului v-aţi adunat într-o credinţă şi pentru dânsa aţi suferit munci şi chinuri şi ați luat desăvârşit cununa muceniciei ! 

Bucurați-vă stupina părinţilor, care v-ați topit sufletele voastre cu nevoința şi omorându-vă patimile trupeşti, v-aţi într-aripat mintea cu dumnezeiasca dragoste şi la cer aţi zburat şi cu îngerii împreună veselindu-vă vă îndulciţi de veşnicele bunătăţi ! 

 Ci, o prooroci, Apostoli şi mucenici, împreună cu pustnicii, rugaţi cu dinadinsul pe Cel ce v-a încununat pe voi, să ne izbăvească de vrăjmaşii cei nevăzuţi şi văzuţi, pe noi care cu credinţă şi cu dragoste săvârşim cea pururea cinstită pomenirea voastră. (Penticostar)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut