Venirea zilelor postului Sfinților Apostoli. Cerem și ne rugăm

 ... întăreşte-ne Doamne cu puterea Ta, ca să ne nevoim într-însele cu bună nevoinţă, spre slava numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, pentru omorârea patimilor şi învingerea a tot păcatul; ca întru pocăinţă împreună cu Tine răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta, în toate zilele vieţii noastre...

 Duminică, 14 ianuarie 2020, după încheierea slujbei s-a citit rugăciunea de la începutul Postului Sfinților Apostoli.

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...