Menu Home

Curcubeul, semnul primului legământ al lui Dumnezeu cu omul, legământul noahitic

9:1 Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: «Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!

9:2 Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână.

9:3 Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde.

9:4 Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei, să nu mâncaţi.

9:5 Căci Eu şi sângele vostru, în care e viaţa voastră, îl voi cere de la orice fiară; şi voi cere viaţa omului şi din mâna omului, din mâna fratelui său.

9:6 De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul Său.

9:7 Voi însă naşteţi şi vă înmulţiţi şi vă răspândiţi pe pământ şi-l stăpâniţi!»

9:8 Şi a mai grăit Dumnezeu cu Noe şi cu fiii lui, care erau cu el, şi a zis:

9:9 «Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmaşii voştri.

9:10 Şi cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului, care sunt cu voi, cu toate vietăţile pământului câte au ieşit din corabie;

9:11 Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul».

9:12 Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: «Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi,

9:13 Pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ.

9:14 Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori,

9:15 Şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura.

9:16 Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!»

9:17 Şi iarăşi a zis Dumnezeu către Noe: «Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ». (FACEREA)

 Prin poruncile noahitice (Legea lui Noe) se înțeleg poruncile primite de Noe după potop, prin care se întăresc unele restricţii impuse primilor oameni și se opreşte săvârşirea unor delicte ce s-au ivit între oamenii biblici după căderea în păcat. Între aceste porunci se numără oprirea omorului, care de fapt nu-i o poruncă nouă ci aici dobândeste numai caracter de lege, ca și porunca de nu consuma carne deodată cu sângele ei (carnea crudă), ceea ce poate avea o însemnare simbolică mai înaltă. De asemenea, întărirea stăpânirii omului asupra a toate cele ce sunt pe pământ precum și porunca răzbunării omucidului, înalță ideea demnității omenești. (N. Mladin)

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut