Menu Home

Închinarea în vremurile biblice (I)

  Religia lui Israel s-a constituit treptat, în decursul migrațiilor unui grup de oameni originari din Mesopotamia, ce se va transforma într-un adevărat popor abia după un lung șir de peregrinări, încercări, aventuri istorice, geografice și spirituale.
   Ea este rodul unei lente revelații a Dumnezeului Unic și al unei construcții colective, întreprinse de un șir de figuri harismatice- Avraam, Iacob, David, Profeții, în cursul unui proces ce a durat multe secole și a cărui istorie o cunoaștem din Biblie.
   Istoria poporului, a revelației și a religiei lui Israel cunoaște patru etape hotărâtoare :
•epoca patriarhilor;
•robia egipteană și eliberarea;
•primirea Legii;
•regalitatea și profetismul.
   Fiecărei etape a acestei deveniri istorico-religioase îi corespund anumite specificități legate strâns de modul în care operează revelația divină  dar și de modul propriu de reacție și conformare la mesaj al primitorului descoperirii dumnezeiești, confirmate cel mai ales de cult, momentul de întâlnire directă, personală, liberă, a credinciosului cu Dumnezeu.
 Fiii primilor oameni oferă lui Dumnezeu sacrificii din produsele ocupațiilor lor. Astfel, Cain și Abel aduc jertfe lui Dumnezeu din  roadele lor (Fac. 4, 3-5) ca sacrificiu de mulțumire,  apoi, Enoh nepotul lui Adam (Fac. 5) a început să invoce numele lui Dumnezeu, la care s-au adăugat în timp  rugăciuni și sacrificii, toate presupunând conștiința existentei lui Dumnezeu. Noe, aduce un sacrificiu de mulțumire după încetarea potopului (Fac 8, 20 ), fără a fi însă cerut de Dumnezeu, izvorând doar din natura omului ce se simte dependent de Dumnezeu.
   Cu timpul însă, din cauza păcatului, se alterează  simțământul religios profund și adevărat, cum se va întâmpla la urmașii lui Cain, ce părăsesc închinarea adevăratului Dumnezeu, căzând în idolatrie, în închinare adusă naturii. Astfel credința începe să alunece către politeism, lucru împiedicat de Dumnezeu prin descoperirea făcuta lui Avraam, chemat de Dumnezeu să fie purtătorul Revelației în scopul mântuirii întregului neam omenesc. În planul lui Dumnezeu, Avraam și urmașii lui vor locui în Canaan, o țară îndepărtată  față de locul lor de origine, unde vor ajunge ca urmare a poruncii precum și a voinței Sale. Avraam și urmașii lui aveau misiunea să păstreze cunoștința despre Dumnezeu până la venirea Mântuitorului promis. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut