Menu Home

Îngrijirea cimitirului parohial- propovăduirea credinței, a nădejdii și a dragostei

 Biserica necontenit mijlocește ca aceia care prin Botez au devenit mădulare ale lui Hristos, Care a murit şi a înviat, să treacă împreună cu El prin moarte la viaţă, astfel încât sufletul să fie primit în cer în comuniunea sfinţilor şi a aleşilor lui Dumnezeu, iar trupul să aştepte nădejdea fericită a venirii lui Hristos şi învierea morţilor.

Această mijlocire este vestită prin rugăciune:

Dumnezeule, prin a Cărui milă sufletele credincioșilor găsesc odihnă, cu stăruintă Te rugăm: Doamne, trimite înger sfânt, ca păzitor al acestui cimitir și al trupurilor robilor Tăi înmormântate aici, și binevoiește să le dezlegi sufletele de legăturile tuturor păcatelor lor, ca să se bucure cu toţi sfinţii, fără de sfârşit, fiind pururea împreună cu Tine. 

 Iar cimitirul să fie loc de cuvenită odihnă pentru trupurile ce vor fi înhumate aici, după bună-plăcerea Ta, iar sufletele lor să se sălășluiască în Ierusalimul cel de sus, bucurându-se până la ziua cea mare a Judecății, când se vor uni iarăsi cu trupurile înviate din morminte şi vor primi putere să întâmpine pe Domnul cu roadele faptelor bune. 

dar și prin fapte și osteneli trupești:

La începutul noului an bisericesc, septembrie 2020, în comunitate, cimitirul parohial a fost îngrijit, vegetația mai abundentă fiind înlăturată.

parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut