Menu Home

Laudă din gura pruncilor

Asemeni întâmpinării Domnului în Ierusalim de către toată vârsta suflării omenești, și în biserica parohială, icoana Ierusalimului ceresc, la ziua Intrării Domnului în Ierusalim ( 9 aprilie 2017) au fost prezenți creștini de toate vârstele. Cei mici au alăturat bucuriei primirii mlădițelor verzi de salcie, părtășia din Trupul și Sângele Domnului. Pentru fiecare creștin, Taina Euharistiei evidenţiază două aspecte fundamentale: are o dimensiune personalistă, având în vedere pe fiecare om credincios în parte, care se uneşte cu Hristosul euharistic, iar pe de altă parte, chiar prin aceasta ea pune în lumină dimensiunea comunitară a Euharistiei, în sensul că ea constituie, dezvoltă şi întăreşte permanent unitatea Bisericii, ca Trup al lui Hristos. Astfel, Hristos Se uneşte permanent cu Biserica Sa, întărind unitatea ei prin prezenţa în ea a lui Hristos Cel jertfit şi înviat. Prin faptul că Hristos Se coboară mereu şi mereu la oameni prin Euharistie, El îi sfinţeşte pe oameni, atrăgându-i pe aceştia în starea Sa de jertfă, de dăruire permanentă lui Hristos, şi unii altora, printr-o slujire jertfelnică, din puterea jertfei lui Hristos

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut