Menu Home

Încredere totală

Miercuri, 9 august 2017, la înjumătățirea postului Adormirii Maicii Domnului, în biserica parohială s-a oficiat taina Sfântului Maslu. Cântând „De mila Ta, Stăpâne, este plin tot pământul; pentru aceasta, cu untdelemnul Tău cel dumnezeiesc fiind unşi astăzi, cerem cu credinţă să ni se dea nouă mila Ta cea mai presus de minte”, cei ce ne-am rugat am avut prilejul să exersăm încrederea în Dumnezeu. „Noi trebuie să punem încrederea totală, conform sfaturilor Sf. Părinţi, toată nădejdea în adevăratul Doctor şi Vindecător al neputinţelor duhovniceşti şi trupeşti – Hristos Mântuitorul. Iar Taina Maslului face pe credincioşi apţi milei dumnezeieşti, îi învredniceşte de a îndepărta păcătoşenia naturii umane, ca să intre în Împărăţia Cerurilor, după cuvântul Apostolului Pavel: „Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit şi întreg duhul vostru şi sufletul şi trupul să-şi păzească, fără prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos”. (I Tes.5.23).”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut