Menu Home

Acolo și aici, același har

„Şi în ziua a treia, s-a făcut nuntă în Cana Galileii. Şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi afost chemat şi Iisus şi ucenicii Lui la nuntă. Şi, isprăvindu-se vinul, zise mama lui Iisus către El: Nu mai au vin (Ioan 2, 1-3).

În chip folositor vine Hristos la începutul minunilor și semnelor, deşi părea să fie chemat la nuntă întâmplător. Căci, sărbătorindu-se nuntă în chip cuviincios, a fost de faţă şi Mântuitorul. Şi, fiind chemat şi El, soseşte împreună cu ucenicii Săi, nu atât ca să Se afle la masă, cât ca să săvârșească minunea, dar şi ca să sfinţească începutul naşterii omului, cât ţine de trup. Căci trebuia ca Cel ce reînnoia (recapitula în El) firea omului şi o rechema întreagă la o treaptă mai bună, să nu le dăruiască binecuvântarea numai celor chemati la existență ci să le dea de mai înainte harul pregătitor şi celor ce se vor naşte pe urma. S-a spus de către Dumnezeu femeii: În dureri vei naşte prunci (Facerea 3, 16). Cum trebuia să scăpăm noi şi de acest blestem? Sau cum sa eliberam altfel nunta de osândă? A cinstit nunta prin prezenţa Sa, Cel ce e veselia şi bucuria tuturor, ca să elibereze naşterea de prunci de vechea tristeţe. Căci, cum zice Pavel, de e cineva în Hristos, e făptură nouă, fiindcă: Cele vechi au trecut, iată toate noi s-au făcut (2 Corinteni 5, 17). (Sf Chiril al Alexandriei) În parohia noastră, o nouă familie și-a început viața împreună ca bărbat și femeie uniți prin Sfânta Taină a Cununiei prin care harul dumnezeiesc îi binecuvintează la rugăciunea preotului: „Însuţi, Stăpâne Preasfinte, primeşte rugăciunea noastră a robilor Tăi şi precum acolo şi aici, fiind de faţă cu ajutorul Tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Şi dă robilor Tăi acestora (N) viaţă paşnică, lungime de zile, înţelepciune, dragoste unuia către altul întru legătura păcii, dar de prunci, seminţie cu viaţă îndelungată, cununa cea neveştejită a măririi, învredniceşte‑i pe dânşii a‑şi vedea pe fiii fiilor lor. Păzeşte viaţa lor fără bântuială. Şi le dă lor din roua cerului de sus şi din belşugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de untdelemn şi de toată bunătatea, ca să dea şi celor lipsiţi; şi dăruieşte şi celor ce sunt dimpreună cu dânşii toate cererile cele pentru mântuire.Că Dumnezeu milostiv şi îndurat şi de oameni iubitor eşti, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de‑viaţă‑făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut