Menu Home

3 februarie. Lansarea proiectului catehetic parohial CĂRĂRUIE

Sfântul Evanghelist Luca, istorisind naşterea şi copilăria Domnului Iisus, aminteşte de bătrânul Simeon, care i-a întâmpinat pe Iosif şi pe Maica Domnului când au venit la Templul din Ierusalim pentru ceremonia „purificării”, la patruzeci de zile după naştere. Luând în braţele sale slăbite pe micuțul Prunc, venerabilul bătrân face prima mărturisire solemnă a credinţei în misiunea lui Mesia, de mântuitor al neamului omenesc: „Acum, slobozeşte pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, înaintea feţei tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel” (Luca 2,29-32).

La eveniment a fost de față și bătrâna Ana, de 84 de ani, care după văduvie a rămas la Templu toată viaţa ei, trăind cucernic în rugăciune şi în post.  Ana a proorocit despre Pruncul Iisus către toţi cei ce se aflau în Templu: „Acest prunc este Domnul, Cel ce a întărit cerul şi pământul; Acesta este Hristos, despre Care au proorocit toţi proorocii”.

La 3 februarie, cu prilejul pomenirii liturgice a acestor venerabili credincioși ai Domnului, care cu duh profetic au vorbit despre misiunea viitoare a Pruncului Iisus, s-a pus în parohie un bun început Proiectului catehetic parohial în consonanță cu coordonatele Anului omagial 2023.

Intitulat CĂRĂRUIE (către taina Bătrânului frumos și a Copilului cu minte), proiectul parohial a debutat la Școala Primară Plevna, unitate parteneră a parohiei, cu anunțarea proiectului și prezentarea activităților proiectate.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut