Menu Home

Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXXV)

Caracterul liturgic al unor psalmi este dat și de conținutul efectiv al poeziei religioase din Psaltire, în coordonatele cultului Vechiului Testament : •Psalmul 14 precizeaza condițiile morale cerute spre a fi admis la sanctuar: „Doamne, cine va locui in locașul Tau și cine se va sălășlui in muntele cel sfânt al Tău?” (Ps 14,1 )•Psalmul 23, era recitat în toate ocaziile când un cortegiu se apropia de templu: „Cine se va sui in muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său. Acesta va lua binecuvantare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său.” (Ps 23, 3-4)• Psalmii 92, 91 cu indicații asupra ordinii psalmilor in zi de sabat: „ Un psalm- cântare pentru ziua sâmbetei”•Psalmul 38, la aducerea jertfelor nesângeroase• Psalmul 67 , la reîntoarcerea chivotului Legii la cortul legii dupa o victorie asupra năvălitorilor „Să se scoale Dumnezeu și să se risipeasca vrajmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul” ( Ps 67, 1 )•Psalmii 119-133 ( ai treptelor ) erau cântați de pelerinii iudei când se apropiau de ținta pelerinajului lor-Ierusalimul :•Ps 120- îi asigura pe pelerini că Dumnezeu veghează asupra lor „Ridicat- am ochii mei spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile şi pământul. El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul …” ( Ps 120, 1- 3 )•Ps 121- bucuria sosirii în cetatea sfântă „ Mă bucur când mi se zice: „Să mergem în Casa Domnului!” Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime! ”(Ps 121, 1-2)•Ps 123-mulțumire lui Dumnezeu pentru izbăvirea de pericolele unei călătorii lungi „De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel ! De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, Ne-ar fi înghiţit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră; Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinţilor lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi am scăpat. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. ”•Ps 127-sunt amintite binecuvântările de care au parte cei ce slujesc Domnului „ Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine. Femeia ta, ca o viţă roditoare înlăuntrul casei tale; copiii tăi ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!”• Ps 128- imn de preamărire a muntelui Sion „ Destul m-au asuprit din tinereţe, s-o spună Israel! destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul! Să fie ca iarba de pe acoperişuri care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea, Şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” sau „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”•Ps 130- cântare de umilință „ Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit ca un copil înţercat, care stă lângă mamă-sa; da, sufletul meu este ca un copil înţercat. Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac!”•Ps 132-bucuria pelerinilor de a fi la un loc cu frații lor de sânge și de credință „ Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună. Este ca untdelemnul de preţ care turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui. Este ca roua Hermonului, care se coboară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie.”•Ps 133-îndemn către preoți și leviți de a îndeplini în mod conștiincios activitatea lor la templu, ca unii ce au privilegiul de a sta mereu în Casa Domnului„Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul! Domnul să fie binecuvântat din Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul! ”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut