Menu Home

Filă de acatist

Condac 2Ţie, sfinte prea-cucernic ne rugăm cu glasul nouTu, ce Domnul-de-pe-cruce străduişi în schivniciesă-L destăinueşti cu duhul, faptele şi trupul tău,ştiind că El este vraja şi comoara de tărie,Apa-vieţii care curge tainică în orice om ;Tu ne ‘ngăduie să stăm îndeaproape raclei tale,ca prin tine, vas ales, să slăvim pe Domnul-Domn,să fim gata să urmăm pururea chemării Sale ;Fii-ne ajutor, prea-sfinte, ia-ne greutatea lenii,râvnitor să luăm aminte cu tot tâlcul viaţa ta,şi cu suflete. curate, alăute de smerenii,să sunăm împărăteşte cântul sfânt : Aliluia.

Icos 2Şi-ascultând în pace cursul vieţii tale,sfinte, fă-te nouă toiag sfânt în cale :Fără preţ boarul satului ai fost.Cu nuiaua verde vite ţineai turmă.Praful şi copiii în alai de prostpe uliţa largă te duceau din urmăPăzitor de bivoli în câmpii ai statsingur ca tăcerea nopţii ‘n revărsat.Zdrenţe pe trup schilav, nod, scaeţi în barbă,nebănuind nimeni că eşti vas ales,tu grăiai cu ploaia, pasări, sfârc de iarbă,de sporeai în tine sfântul înţeles.Şi văzând că ‘n lume firul de izvoarecurge mai departe apă trecătoare,ai ieşit din satul unde te-ai născut,la o mănăstire mucezită ‘n peşteri,ai lăsat cireada mugind la păscut,şi te-ai dat în mâna schivnicilor meşteri.In zaconul tagmei vajnicul Cuvântte-a cioplit călugăr ca pe lemnul sfânt.Cărturar ce duce slovele umflaten’ai fost, Cuvioase-din-Basarabov.Mână ţărănească, degete crăpate,răsfoiau stângace file de ceaslov.Ca o umbră albă ai trecut prin viaţăpână la sorocul schimbării la faţă.Cunoscând şi vremea zborului din trupai pornit cu duhul pe drumuri de soare.Făclie smerită cu parfum de stup,poveste lumească viaţa ta nu are.Privigheri, obidă, posturi, rugăciuniţi-au dat vrednicia să reverşi minuni.Pentru aceasta, Sfinte, pios te rugăm,milostiv fii nouă cei cari-ţi strigăm :Bucură-te veghetor sub candelă de iască,Bucură-te pildă de viaţă duhovnicească,Bucură-te cel cu funia lepădării încins,Bucură-te că naşterea şi moartea ţi-ai învins,Bucură-te stăruinţă’n dovada sfintei Cruci,Bucură-te ram-raic ce’n veac nu te usuci,Bucură-te flamura albei nestricăciuni,Bucură-te asprimea canoanelor cu minuni,Bucură-te punte spre limanul suprafiresc,Bucură-te tiparniţă de chip călugăresc,Bucură-te însufleţire obrocită sub oase,Bucură-te din raclă de moaşte, luminoase,Bucură-te Dimitrie-cel-nou, Cuvioase.

Daniil Sandu Tudor, Acatistul Preacuviosului Parintelui nostru, Sf Dimitrie cel Nou, boarul din Basarabov

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut