Menu Home

Căi spre proexistență

Prin servire și proexistență, mănăstirile și parohiile pot ajuta pe mulți să-și regăsească demnitatea de oameni în Omul-Dumnezeu și măreția de fii în Fiul lui Dumnezeu. Anume:când întâlneşti pe vreun sărac, nu întoarce fata de la dânsul, ci, uitându-te bine la el şi luând aminte la starea lui sărăcăcioasă, gândeşte-te bine la strâmtorarea şi la necazul inimii lui. când vezi casa unei văduve sărace şi lipsite, nu o ocoli, ci intră şi vezi lacrimile ei, când o înconjoară sărmanii ei copii mici, goi, plângind şi cu glas de milă cerând de la dânsa hrană. când te apropii de casa unde zace săracul bolnav, nu trece pe alăturea, ci intră şi vezi că nici doctor nu este acolo, nici doctorie, nici hrană, nici om ca să-l ajute să-şi răcorească setea lui. Nu pleca îndată, ci stai acolo şi vezi-l zăcând, vezi rănile lui şi cercetează boala ce are. Stai acolo şi ascultă tipetele de tânguire din cauza durerilor bolii lui. când vezi pe cel sărac întinzînd mîna şi cerînd mila ta, nu te mînia, nu te întrista, ci bucură-te si te veseleste, socotind că el este Domnul şi Mântuitorul tău, care întinde mâna şi cere de la tine cheia ca să-ţi deschidă uşa raiului. Dacă faci acestea, atunci arăţi şi bunăvoinţa ta şi ceea ce este în puterea ta, ca să-ti pregăteşti inima spre primirea harului lui Dumnezeu. Atunci harul lucrează în tine şi, biruind firea, înmoaie asprimea inimii tale. Deci, făcându-te milostiv şi îndurător şi pătimind împreună cu cei ce pătimesc, şi întinzînd cu bucurie mâna spre ajutorul celor săraci şi lipsiti, te faci milostiv, precum şi Tatăl tău cel ceresc milostiv este

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut