Menu Home

Pâinea lui Dumnezeu

Auzit-am pe Vasile acela grăind și înaintea tuturor spunând minunile tale, pe care le-ai făcut cu dânsul, părinte, și minunându-ne, am preamărit puterea cea dată ție de Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei ce te roagă pe tine și pentru toți te rogi lui Dumnezeu și Stăpânului, cântând: Aliluia! Izbăvește-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-ne mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce fuseseră învăluiți în mare, ca să grăim ție acestea:Bucură-te, al doilea Moise;Bucură-te, tablă duhovnicească;Bucură-te, haina preoției;Bucură-te, mai înainte arătătorul dreptății;Bucură-te, întunecătorul nedreptății;Bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe;Bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu;Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie;Bucură-te, că ai stins văpaia cea diavolească;Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit;Bucură-te, că ai afundat pe Satana, ca plumbul, în adânc;Bucură-te, mărgăritar mult-luminos;Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut