Menu Home

Enigma celor trei tineri din cuptor

Cartea profetului Daniel, în cap 3, descrie mărturia celor trei tineri, coreligionari și prieteni cu Daniel, care pentru refuzul de a se închina înaintea idolului din câmpia Deira au fost osândiți să fie aruncați în cuptor de șapte ori încins.

De ce oare Daniel n-a fost aruncat în cuptor, deşi trăia, locuia şi petrecea împreună cu cei trei tineri, şi din pricina lui fuseseră aceia cinstiţi?

Pricina n-o putem afla din Sfânta Scriptură, pentru că Scriptura a trecut-o sub tăcere. Dar după cum se pare şi după cum este şi adevărat, pricina pentru care n-a fost aruncat Daniel în cuptor a fost aceea că lui i se pusese numele Belșațar („căpetenia famenilor le-a dat nume şi a chemat pe Daniel, Beltşaţar…” Dan 1, 7), iar la babilonieni numele acesta era nume de covârşitoare cinste, nume de dumnezeu. Deci pentru ca să nu creadă babilonienii, care fără judecată îndumnezeiau focul, că minunea din cuptor a făcut-o Belșațar, a rânduit Dumnezeu ca Daniel, care purta numele dumnezeului lor, să nu intre în cuptor şi nici să nu se vorbească deloc de Daniel în istorisirea minunii din cuptor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut