Menu Home

I s-a socotit lui Avraam credinţa ca dreptate

Despre fericitul Avraam toate câte scrie dumnezeiescul Moise la Cartea Facerii le ştiu şi înţelepţii şi cei neînvăţaţi, de vreme ce le citim, în auzul tuturor, în zilele marelui post. Deci, se ştie că el a fost din pământul chaldeenilor şi din neam păgân, întrucât chaldeenii sunt un neam mai vechi decât evreii. Ştim, de asemenea, că a avut tată slujitor la idoli şi, măcar că era dintr-un neam ca acesta, nu avea nici o împiedicare a cunoaşte pe Dumnezeu şi, ca să zicem ceva mai slăvit, de aici mai vârtos s-a povăţuit şi s-a pornit el spre cunoştinţa adevăratului Dumnezeu, că a cugetat în gândul său că idolii nu sunt dumnezei. Şi văzând făpturile şi buna rânduială a lumii, a cunoscut pe Cel ce nu se vede şi s-a închinat Lui, ca lui Dumnezeu Stăpânul şi Chiver-nisitorul a toate şi Pricinuitorul bunei alcătuiri şi rânduieli a celor văzute şi a toate câte sunt. Astfel, luând semn de la Dumnezeu şi porucindu-i-se să-şi lase casa, a făcut aşa, neîndoindu-se nicidecum în credinţă. Şi a luat, ca dar de sus, la cele mai adânci bătrâneţi, pe Isaac, şi părinte al credinţei s-a numit, că n-a cruţat pe singurul său fiu să-l aducă jertfă, la porunca lui Dumnezeu, pentru care şi părinte al multor neamuri a ajuns. Deci, prin Isaac, dintr-însul s-a născut Iacob şi din Iacob, Iuda şi fraţii lui. Şi Hristos, după trup, tot fiu al lui Avraam este, ba încă, prin Hristos, Avraam a dobândit fii şi strănepoţi pe toţi cei credincioşi. Pe acesta şi pe toţi strămoşii lui Hristos, purtătorii de Dumnezeu Părinţii şi Dăscălii noştri, socotindu-i vrednici de pomenire, au lăsat să le facem prăznuire în preajma Naşterii cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, aşezând şi orânduind această sărbătoare de la Duhul Sfânt. Că, de vreme ce Preabunul şi Iubitorul de oameni Mântuitorul nostru, din iubirea Lui de oameni, l-a învrednicit pe acest Avraam să-l aibă începător de rudenie şi strămoş, şi, cu el, şi pe cei dintr-însul, cu dreptate se cădea să fie şi pomenirea lor în zi de praznic şi de veselie, cu puţin mai înainte de trupeasca Lui arătare la noi.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut