Menu Home

Din cartea naturii, citire (I)

Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

În ambele pasaje biblice care descriu crearea omului, Facere 1 și 2, ni se spune că bărbatul a fost creat primul. Cercetarea genetică a confirmat asta, întrucât bărbatul deţine atât cromozomi X (care generează partea femeiască), cât şi cromozomi Y (care generează partea bărbătească), în vreme ce femeia deţine doar cromozomi X. Dacă femeia ar fi fost creată prima, iar bărbatul ar fi fost luat din trupul ei, atunci reproducerea ar fi fost imposibilă, întrucât n-ar fi existat decât cromozomi X, caz în care ar fi putut fi reproduse doar fiinţe de parte femeiască. În schimb, bărbatul deţine materialul genetic astfel încât femeia a putut fi luată din el şi este genetic legată de acesta, „după felul lor”, iar apoi prin relaţia cu ea se poate procrea parte bărbătească şi parte femeiască. (Douglas Kelly)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut