Menu Home

Consiliul parohial, depunerea jurământului

La opt zile după ce Adunarea parohială electorală i-a ales pe membrii Consiliului și Comitetului parohial (14 ianuarie 2018), s-a întrunit, și în parohia Plevna, noul Consiliu parohial în prima sa şedinţă, care a fost una solemnă.

Solemnitatea şedinţei de constituire este dată atât de locul, biserica parohială, cât şi de momentul, îndată după Sfânta Liturghie, de desfăşurare, dar mai ales de faptul că în cadrul acestei şedinţe consilierii aleşi depun jurământul de credinţă, rostind formula prevăzută în Regulament: „Jur înaintea lui Dumnezeu şi pe conştiinţa mea că voi îndeplini obligaţiile mele de consilier parohial cu cea mai deplină conştiinciozitate, respectând Statutul şi regulamentele bisericeşti din Patriarhia Română. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“ În finalul şedinţei de constituire, Consiliul parohial a delegat „dintre membrii săi aleşi“ unul sau doi epitropi care să sprijine mai îndeaproape parohul „în administrarea corectă şi eficientă a bunurilor parohiale“ (art. 26 din Regulament, coroborat cu art. 63 din Statut). Trebuie remarcat faptul că, faţă de prevederile vechiului Statut (din 1948), rolul epitropilor a fost diminuat, cea mai mare parte a atribuţiilor epitropilor revenind în competenţa preotului paroh: „Parohul este administratorul întregii averi parohiale mobile şi imobile împreună cu Consiliul parohial, sub controlul Centrului eparhial“ (art. 64 al. 1 din noul Statut).

Referitor la lucrările Consiliului parohial este de amintit că acest organism executiv de la nivelul parohiei „se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie“ (art. 62 al. 1 din Statut), „este legal constituit cu prezenţa a trei pătrimi dintre membrii săi (luându-i în calcul atât pe membrii aleşi, cât şi pe cei de drept – n.n.) şi ia hotărâri valabile cu votul a două treimi dintre membrii prezenţi“ (art. 62 al. 3) care sunt obligatorii pentru toți enoriașii parohiei (Art 62, al 5). (ziarullumina.ro/constituirea-noilor-consilii-parohiale-si-primele-lucrari-88202.html)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut