Menu Home

Veșnica ei pomenire

Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde,

Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiţi, Pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi, După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea vom fi cu Domnul. De aceea, mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte. (1 Tes 4, 13- 18)

În acest duh de speranță asupra reîntâlnirii cu cei plecați la Domnul, sâmbătă, 3 martie 2018, s-a făcut soroc și pomenire la 7 ani de la înmormântarea enoriașei noastre Alexăndrina Câmpeanu. Fiind o femeie foarte credincioasă a primit însărcinarea duhovnicească de a pregăti prescurile pentru Sfânta Liturghie, folosind un pistornic venerabil.

Văduvă cinstită și pricepută, era de mare ajutor la mesele de obște ale credincioșilor și la prăznuirile bisericești, fiind socotită „babă” (în mediul sătesc, „babă”, departe de a avea un sens depreciativ, definește o femeie vârstnică ce a acumulat o mare experiență de viață, pe care o transmite cu dragoste și dezinteresat celor mai tineri, participând/susținând toate evenimentele comunității).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut