Menu Home

Ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură (I)

Psaltirea se citeşte continuu în Biserică, lectura ei fiind socotită act de pocăinţă a întregii obşti. Este socotită carte de canon, de umilinţă şi pocăinţă. Ea e o citire prescrisă de duhovnici ca mijloc de curăţire şi iertare, prin forţa pe care o au psalmii de a întoarce inimile spre căinţă, spre fapte bune, spre dragoste de Dumnezeu şi semeni. Luni, 5 martie 2018, în a treia săptămână a Marelui Post a continuat, în biserica parohială, citirea Psaltirii, ajunsă la catismele 11 și 12.

Psalmul 901.Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.2.Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul”.3.Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.4.Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.5.Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,6.De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.7.Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.8.Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.9.Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.10.Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.11.Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.12.Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.13.Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.14.”Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.15.Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.16.Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea”.

La partea parenetică s-a citit o învățătură a Sf Ioan Gură de Aur despre căile de mântuire a creștinilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut