Menu Home

Cateheză vizuală- anafura Liturghiei Darurilor

Cunoscută şi sub numele Sf. Grigore Dialogul, papă al Romei, Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite este specifică numai Postului Mare. Ea constă de fapt într-un ritual de împărtăşanie a credincioşilor, unit cu slujba vecerniei. În legătură cu darurile aduse de credincioși la altar, trebuie știut că în ziua oficierii Liturghiei Darurilor nu se primesc ofrande din partea credincioșilor, prescură și vin, deoarece Sfintele Taine au fost afierosite și prefăcute în Trupul și Sângele Domnului la Liturghia din duminica anterioară. Agneţul folosit la această Liturghie a Darurilor este sfințit la Liturghia din duminica precedentă, preotul scoţând pe lângă Agneţul de la Liturghia respectivă alte Agneţe, corespunzătoare numărului de Liturghii pe care le va săvârși în respectiva săptămână. După prefacerea Agnețului în trupul lui Hristos, la Liturghia de duminică, acesta este îmbibat cu sângele Domnului Hristos, din potir, şi aşezat în artoforiu de unde va fi scos la vremea Liturghiei Sf Grigorie. Liturghierul prevede de asemenea că prescura din care s-a scos Agnețul, ce va fi folosit la Liturghia Darurilor, să fie binecuvântată, ca anafură, la cântarea axionului duminical, laolaltă cu anafura ce se va împărți credincioșilor în duminica respectivă.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut