Menu Home

Procesul Mântuitorului, studiu biblic (XI)

PROCESUL RELIGIOS (IV) (Matei XXVI, 57-XXVII, 1; Marcu XIV, 53-XV, 1; Luca XXII, 54-71; Ioan XVIII, 13-28)

2)În fața lui Caiafa

O serie de comentatori sunt de părere că pentru judecarea lui Iisus au avut loc doua sedințe ale Sinedriului: una noaptea, îndată după ce fusese înfățisat lui Anna, care era autorul moral și instigatorul mișcării contra Mântuitorului, si o a doua dimineața, sub conducerea lui Caiafa înainte de a-L trimite la Pilat. Ipoteza respectivă se întemeiaza pe mărturiile lui Marcu și Matei, atestată de versetele: „Și au dus pe Iisus la arhiereu și s-au adunat acolo toți arhiereii și bătrânii și cărturarii” (Marcu 14, 53). Acest text precedă interogatoriul; tot Marcu spune: „Și îndata dimineața, arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu tot sinedriul și legând pe Iisus, L-au dus și L-au predat lui Pilat” (Marcu 15, 1). „La prima sedinta s-a dezbătut procesul religios, constatându-se, din punctul de vedere al conducătorilor evrei, vinovăția lui Iisus. A doua nu va avea decât un caracter pur formal: ea va confirma sentința dată de prima și va hotărâ predarea lui Iisus în mâinile procuratorului, formulându-se în acest scop și acuzația de ordin politic” . Sinedriștii căutau, așa cum arată Marcu, o mărturie care să îndreptățească osândirea la moarte, de aceea chemară o serie de martori, negăsind însă nicio acuzație valabilă, „deși veniseră mulți martori mincinoși” (Matei 26, 60). În cele din urmă, veniră încă doi, care afirmară ca Iisus spusese: „Voi dărâma acest templu făcut de mână, și în trei zile altul, nefăcut de mână, voi clădi” (Marcu 14, 58). Spusele lor se întemeiau pe cele rostite de Domnul când prăznuise cel dintâi Paști la Ierusalim (Ioan 2, 19).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut