Menu Home

Mântuiește Doamne poporul Tău

„Săptâmâna purtătoare de cruce”, a patra a Marelui Post din anul 2018, a fost onorată nu doar prin slujba zilnică desfășurată în biserică ci și prin vizitele pastorale întreprinse în enorie. Ascultând rugăciunea cântată „Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruiță binecredincioșilor creștin asupra celui potrivnic dăruiește, și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău”, credincioșii s-au închinat cu venerație Sfintei Cruci, sărutând arma păcii, stropită cu sângele lui Hristos, prin care am fost răscumpărați din robia celui rău, și fiind binecuvântați pe frunte prin stropire agheasmă, apa sfințită plină de cerească putere și daruri pentru credincioși; „izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toţi cei ce se vor stropi şi vor gusta dintr‑însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut