Menu Home

Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.

De niniviteni ai auzit, suflete, că s-au pocăit către Dumnezeu cu sac și cu cenușă; acestora n-ai urmat, ci te-ai arătat mai rău decît toți cei ce au greșit mai înainte de lege și după lege.

De Ieremia cel din groapa cu no­roi ai auzit, suflete, care a plâns cu tânguire cetatea Sionu­lui și lacrimi a vărsat. Urmează vieții lui celei plângătoare și te vei mântui.

De Daniel ai auzit, o suflete, cum a astupat gurile fiarelor în groapă; ai înțeles cum tinerii cei ce au fost cu Azaria au stins prin credință vă­paia cuptorului cea arzătoare.

Pe toți cei din Legea Veche, i-am adus ție, suflete, spre pildă; urmea­ză faptelor iubite de Dumnezeu ale drepților și fugi de păcatele ce­lor vicleni.

Pildele Scripturii celei noi îți a­duc ție, ca să te ducă pe tine, sufle­te, spre umilință; râvnește dar drepților, iar de păcătoși te leapădă, și îndu­plecă pe Hristos cu rugăciunile tale, cu postul, cu curăția și cu sme­renia.

Zaheu vameș a fost, dar s-a mân­tuit; și fa­ri­seul Simon s-a înșelat, și păcătoasa și-a luat dezlegare de păcate, de la Cel ce are puterea a ierta păcatele; căreia sârguiește de urmează, suflete.

Ca tâlharul strig Ție: pomenește-­mă; ca Petru plâng cu amar; iartă-­mă, Mântuitorule! strig ca vameșul, lăcrimez ca pă­cătoasa. Primește-mi tân­guirea ca oarecând pe a cananeencii.

Cananeencii și eu urmând, strig: miluiește-mă, Fiul lui David! Mă a­ting de poală, ca ceea ce-i curgea sânge; plâng ca Marta și ca Maria pentru Lazăr.

Alabastru cu lacrimi turnând pe capul Tău, Mântuitorule, ca niște mir, strig ca păcătoasa care cerea milă; rugăciune aduc și cer să iau iertare.

De n-a și păcătuit nimeni ca mine, totuși primește-mă, Milostive Mân­tuitorule, și pe mine, care cu frică mă pocăiesc și cu dragoste strig: pă­cătuit-am Ție Unuia, nelegiuit-am, mi­luiește-mă.

Milostivește-Te, Mântuitorule, spre zidirea Ta, și mă caută ca un păstor pe mine, oaia cea pierdută, și rătă­cit fiind, răpește-mă de la lup, și mă fă oaie în pășunea oilor Tale.

Miercuri, precum în toate bisericile ortodoxe, și în parohia noastră s-a citit Marele Canon de pocăință al Sf Andrei Criteanul, transpunere poetică foarte mișcătoare și personalizată despre puterea harului dumnezeiesc de a-i vindeca pe toți păcătoșii care se căiesc și despre exemplul eminent al părăsirii păcatului și întoarcerii către Domnul, viața Sfintei Maria Egipteanca.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut