Menu Home

Organizarea Bisericii- principiul organic (II)

Acest aspect, al poziţiei şi importanţei elementului laic în viaţa şi lucrarea Bisericii, trebuie, în mod firesc, să fie luat în considerare în relaţie cu celelalte două elemente, care alcătuiesc organismul bisericesc, respectiv: clerul şi monahismul. Toate aceste trei elemente se găsesc indisolubil legate în formarea, structura şi articularea trupului văzut al Bisericii, ca şi în însăşi lucrarea comună pentru înfăptuirea tuturor acelor acte prin care se realizează scopul Bisericii, în perspectivă soteriologică, şi a acelor acte care aparţin lucrării învăţătoreşti, sfinţitoare şi administrative sau jurisdicţionale a Bisericii. Fiecare dintre elementele amintite aduce, pe rând şi în mod corespunzător, responsabilitate pentru întreaga lucrare a Bisericii, care nu se poate înfăptui în mod exclusiv de către cler, şi nici numai de către ceilalţi membrii ai Bisericii, ci doar prin conlucrarea apropiată a tuturor acestora, după modalităţi stabilite prin diferite drepturi şi obligaţii, prevăzute de legislaţia concretă sau de obiceiurile bisericeşti, profund fundamentate pe învăţătura Bisericii, în mod strălucit exprimată de prima epistolă către Corinteni (12, 12-31). Constituind, aşadar, un organism, Biserica are nevoie de toate elementele care o compun, pentru că în lipsa acestora e cu neputinţă realizarea lucrării ei. Din cele de mai sus reiese faptul că, atât pentru cler, cât şi pentru popor, constituie un imperativ nu numai responsabilitatea religioasă şi morală a ajutorării reciproce şi a conlucrării, ci şi responsabilitatea legislativă din partea clerului de a-i chema pe credincioşi la conlucrare permanentă şi în toate sferele lucrării preoţeşti, desigur în formele şi la nivelul stării harice potrivite credincioşilor. Din perspectivă istorică considerăm că acest aspect al conlucrării asigură continuitatea dintre trecut şi viitor şi că întreaga lucrare a trupului bisericesc se prezintă ca lucrare cu adevărat dumnezeiască, care e asumată în mod eficient în vederea mântuirii, iar lipsa acesteia constituie absolutism clerical şi deviere de la misiunea sfântă a Bisericii” . (Liviu Stan)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut