Menu Home

Pavecernița Mare

Presfântă Stapână, de Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru noi păcătoșii.

Toate puterile cerești, ale sfinților îngeri și ale arhanghelilor, rugați-vă pentru noi, păcătoșii. Sfinte Ioane, proorocule și Înaintemergătorule și Botezatorul Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi păcătoșii. Sfinților măriților apostoli, proorocilor și mucenicilor și toți sfinții, rugati-vă pentru noi păcătoșii. Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, păstori și învățători ai lumii, rugați-vă pentru noi păcătoșii. Sfinților Arhangheli și Cuvioasă Maică Prascheva, rugați-vă pentru noi păcătoșii. Cea nebiruită și necuprinsă și dumnezeiască putere a cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe păcătoșii.

Miercuri, 28 martie 2018, în biserica parohială, s-a oficiat Pavecernița Mare, rânduială de slujbă în care predomină lecturi, imne și rugăciuni de proveniență vechitestamentară dar și rugăciuni alcătuite în primele 4 secole creștine (atribuite Sf Vasile cel Mare, Sf Mardarie, Sf Ioanichie). Rânduiala se încheie cu o rugăciune (ectenie) pentru toți creștinii:

Pe cei ce ne urăsc și ne fac nouă strâmbătate, iartă-i Doamne. Celor ce ne fac bine, fa-le bine. Fraților și rudeniilor noastre, dăruiește-le cererile cele către mântuire și viață veșnica. Pe cei ce sunt în neputință, cercetează-i și vindecare dăruiește-le. Pe cei de pe mare, ocârmuiește-i. Cu cei călători împreună călătorește. Pe cei din văzduh ocrotește-i. Celor ce ne slujesc și ne miluiesc pe noi, iertare păcateler dăruiește-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii, miluiește-i după mare mila Ta. Pomenește Doamne, pe cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri, și-i odihnește unde luminează lumina feței Tale. Pomenește, Doamne, pe frații noștri cei din necazuri și-i izbăvește de toată primejdia. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și le dă lor cererile cele către mântuire și viață veșnică. Pomenește-ne, Doamne, și pe noi, smeriții, păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, luminează mintea noastra cu lumina cunoștintei Tale și ne îndreptează pe calea poruncilor Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor sfinților Tăi, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut