Menu Home

Sâmbăta lui Lazăr

20.Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieşit în întâmpinarea Lui, iar Maria şedea în casă.

23.Iisus i-a zis: Fratele tău va învia.24.Marta i-a zis: Ştiu că va învia la înviere, în ziua cea de apoi.25.Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.26.Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?27.Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.

32.Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-L, a căzut la picioarele Lui, zicându-I: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.33.Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu duhul şi S-a tulburat întru Sine.34.Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi.

35.Şi a lăcrimat Iisus.36.Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea.37.Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea, oare, Acesta care a deschis ochii orbului să facă aşa ca şi acesta să nu moară?38.Deci suspinând iarăşi Iisus întru Sine, a mers la mormânt. (Ioan, cap 11)

Respectând întrutotul ordinea și conținutul duhovnicesc al evenimentelor ce au precedat învierea lui Lazăr, la încheierea sărindarului, în sâmbăta dinaintea Intrării Domnului în Ierusalim, numită „a lui Lazăr”, creștinii ce s-au rugat, în timpul Marelui Post, pentru mântuirea răposaților au ieșit în întâmpinarea Domnului, alergând la biserică spre a-L întâlni pe Domnul Iisus ca Învățător al Mântuirii spre viața de veci (în Liturghia Cuvântului) și ca Răscumpărător, Ce-și dă sângele, preț de răscumpărare pentru mulți (în Liturghia Euharistică).

Apoi, deplasându-se la cimitir, „locul de odihnă”, împreună cu preotul, au făcut mijlocire pentru iertarea păcatelor celor pomeniți cu dragoste.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut