Menu Home

Să miluim cu voie bună

4. Precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare,5.Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora;6.Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei;7.Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură;8.Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! (Romani, cap 12)

În ziua Intrării Domnului în Ierusalim, 1 aprilie 2018, Consiliul parohial a constatat rezultatul colectei filantropice desfășurate în timpul Marelui Post, în sumă totală de 318 lei.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut