Să ne apropiem de Hristos

Să ne apropiem, purtătorilor de lumină, de Hristos, Cel ce a ieşit din mormânt ca un Miel; şi să prăznuim, impreună cu cetele iubitoare de praznice, Paştile lui Dumnezeu, cele mântuitoare.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...