Menu Home

Ectenie

Cel ce nu voieşti moartea păcătosului, ci aştepţi întoarcerea şi pocăinţa lui, auzi-ne pe noi, păcătoşii, care ne rugăm Tie, şi, cu milostivire iertând toate păcatele noastre, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cel ce ridici norii de la marginile pământului şi fulgerele spre ploaie le-ai făcut, porunceste acelora să slobozească ploi liniştite şi rouă aducătoare de roadă pe pământ, cu lacrimi ne rugăm Tie, ca unui bun, auzi-ne degrab şi cu milostivire ne miluieşte.

Cel ce îmbraci cerul cu nori şi pământului găteşti ploaie, rourează pământul cu îndestularea binecuvântării Tale, Bunule, Iubitorule de oameni. Îndură-Te şi trimite nouă milele Tale cele bogate, rugămu-ne Tie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cel ce răsari soarele Tău peste cei buni şi peste cei răi şi dai ploaie peste cei drepţi şi peste cei păcătoşi, caută spre noi cu milostivire şi cu bunătatea Ta înmulţeşte seminţele şi roadele pământului, rugămu-ne Tie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cel ce răsari iarbă animalelor şi verdeaţă spre folosul oamenilor, adapă brazdele pământului şi înmulţeşte roadele lui şi mântuieşte oamenii şi animalele, rugămu-ne Tie, întru tot puternice Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea păcatelor noastre, ale tuturor nevrednicilor robilor Tăi şi ale întregului Tău popor şi-Ti întoarce mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră şi nu omorî cu foame şi cu sete poporul Tău şi animalele. Cu milostivire porunceste norilor de pe cer să trimită ploaie bună, timpurie şi târzie pe pământ şi să-l răcorească, pentru ca să răsară şi să crească iarbă ; animalelor, verdeaţă spre folosul oamenilor şi să aducă roade şi cele de trebuinţă vieţii noastre.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut