Menu Home

Frumusețea imnografiei pascale

Să spună Iudeii: în ce chip ostaşii străjuind au pierdut pre Împăratul? Pentru ce piatra n-a păzit pre Piatra Vieţii? Ci sau pre Cel îngropat să-L dea, sau Celui ce a înviat să se închine împreună cu noi, zicând: Slavă mulţimii îndurărilor Tale, Mântuitorul nostru, slavă Tie.

Pentru ce amestecaţi mirurile cu lacrimi, Uceniţelor? Piatra s’a răsturnat, mormântul s’a deşertat; vedeţi stricăciunea călcată în picioare de Vieaţă; peceţile mărturisind desluşit aceasta; străjarii celor neascultători greu dormind, firea cea muritoare s-a mântuit în trup de Dumnezeu, iadul se tângueşte. Ci alergând cu bucurie, spuneţi Apostolilor, că Hristos, Cel ce a omorât moartea, Cel întâi născut din morti, va merge mai înainte de voi în Galileea.

Mironosiţele femei foarte de dimineaţă miresme luând, au și au ajuns la mormântul Domnului, şi aflând cele ce nu nădăjduiau, cu evlavie se gândeau la răsturnarea pietrei şi unele către altele ziceau: Unde sunt peceţile mormântului ? Unde este custodia lui Pilat şi paza cea strasnică? Dar un înger plin de strălucire s’a făcut vestitor femeilor, celor necunoscătoare zicând către ele: Pentru ce căutaţi, cu plângeri, pre Cel viu şi pre Cel ce dă vreaţă neamului omenesc? Sculatu-S-a din morţi Hristos, Dumnezeul nostru, ca un Atotputernic, dăruindu-ne tuturor nestricăciune şi vieaţă, luminare şi mare milă.

(Penticostar)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut