Menu Home

Imnografie pascală

Foarte de dimineaţă Mironosiţele femei pornind cu frică, au ajuns la mormânt aducând miresme lui Hristos, Dătătorului de viaţă, socotind între cei morţi pre Cel ce a omorât iadul. Dar un înger dumnezeisc a venit înaintea lor, strigând: Pentru ce căutaţi cu cei morţi pre Purtătorul de viaţă şi pre Cel viu? Mergeţi de propovăduiţi Învierea.

Oare între cei morţi este Izbăvitorul? au strigat cu tânguire Mironosiţele, Uceniţele lui Hristos. Oare Soarele cel prea mare este şi până acum subt pământ, sau a înviat, precum a zis? Şi aşa, plângând ele, un înger din mormânt le-a spus dumnezeească bucurie cu adevărat: Hristos a înviat; alergaţi de vestiţi tuturor dumnezeeasca Lui Înviere din mormânt.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut