Menu Home

Taina fratelui în care Hristos Însuși suferă

În accepţiunea teologică, cu rădăcini în Sf. Scriptură şi în Sf. Tradiţie, starea de sănătate deplină înseamnă mult mai mult decât sănătatea trupului. Omul reprezintă o unitate deplină între suflet şi trup. Sufletul e legat de trup, dar depăşeşte materialitatea acestuia, făcând din om o persoană capabilă de îndumnezeire şi destinată eternităţii. Orice om botezat în Biserică este candidat la sfințenie. De aceea, atât preotul, cât și credincioșii trebuie să înceteze a-l mai vedea pe omul bolnav doar ca obiect al milei creștine. Acest om este de fapt omul cercat și iubit de Dumnezeu, este aurul trecut prin foc. Nu este obiectul milei, ci “obiectul” slujirii noastre, este fratele în care Hristos Însuși suferă.

În ziua Sfintei Filofteia, 7 decembrie 2023, creștinii suferinzi din enorie au adus înaintea Domnului starea lor de suferință, boală și neputință cerând ca în Taina Sfântului Maslu, Duhul Sfânt să-i  împuternicească a trece prin suferință în mod duhovnicesc, adică să nu cârtească în ceas de durere și să nu ceară socoteală lui Dumnezeu pentru ea sau pentru întârzierea vindecării.

Slujba a fost oficiată împreună cu părintele misionar Mihai, care a rostit, ca de fiecare dată, și un adânc înalt cuvânt duhovnicesc.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut