Sub ochii noştri...Scriptura (LI)

Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânţa în pământ,

Şi doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi sămânţa răsare şi creşte, cum nu ştie el.

Pământul rodeşte de la sine: mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic.

Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerişul. (Marcu 4, 26-29)

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...