Menu Home

Conținutul profetic al slujbei Ceasurilor Împărătești

În ajunul Bobotezei, 5 ianuarie 2024, s-au oficiat, în biserica filiei Valea Rusului, Ceasurile Împărătești. Se numesc „Împărătești” atât datorită solemnității lor, dar și pentru că, în vechime, la oficierea lor în Catedrala din Constantinopol, Sfânta Sofia, participa însuși Împăratul Roman alături de Curtea sa. Solemnitatea deosebită a acestor slujbe este dată de rânduiala bogată a citirilor și cântărilor specifice sărbătorii, de lectura textelor din Vechiul Testament- psalmi și profeții, precum și de citirea textelor din Noul Testament- Epistole și Evanghelie.

În slujba Ceasurilor Împărătești sunt valorizate patru texte profetice din cartea lui Isaia: 35, 1-10; 1, 16- 20; 12, 3-6; 49, 8- 15.

În Scriptură se mai găsesc însă și alte profeții mesianice referitoare la Botezul Domnului.

Iată câteva exemple:

A) Isaia 40,3: „Glasul celui ce strigă în pustie: „Gătiți calea Domnului, neteziți în deșert calea lui Dumnezeu!'”. Aceasta face referire la Ioan Botezătorul, care a pregătit calea pentru venirea lui Hristos și a botezat oamenii, cu botezul pocăinței, în apa Iordanului.

B) Zaharia 13,1: „În ziua aceea, va fi o izvorâre deschisă pentru casa lui David și pentru locuitorii Ierusalimului, pentru a spăla păcatul și necurăția.” Această profeție se referă la puterea curățitoare a Botezului, prin care păcatele sunt spălate și oamenii sunt aduși în comuniune cu Dumnezeu.

C) Psalmul 2,7: „Voi vesti hotărârea: Domnul mi-a zis: „Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut'”. Aceasta este o profeție mesianică și se referă la Botezul Domnului, când Dumnezeu Tatăl L-a proclamat pe Iisus ca Fiul Său preaiubit.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut