În cetatea cea cerească


În Cetatea cea cerească n-o să intre orişicine, 

Or să intre doar creştinii ce-au ştiut să facă bine,

Ce, privind atâta lume amărâtă şi săracă, 

Nu s-au mulţumit să vadă, ci au încercat să facă.. 


În Cetatea cea cerească n-o să intre orişicare, 

Or să intre doar creştinii rugători cu râvnă mare,

Care au ales cu Domnul zi şi noapte să petreacă,

Nelăsând o viaţă-ntreagă ziIeIe-n deşert să treacă.. 


În Cetatea cea cerească or să intre pân' la urmă

Toţi acei ce-n lunga viaţă au rămas mereu în turmă.

Şi în cinste, şi-n credinţă şi în zâmbet, şi-n durere,

Şi plângând cu pocăinţă, amărâţi sau în putere, 


Ei rămas-au lângă Domnul, în biserica cea sfântă,

Unde îngerii din ceruri, nevăzuţi, cântări Îi cântă,

Şi la Sfânta Liturghie s-au silit să nu lipsească,

Fiindcă îşi doreau să intre în Cetatea cea cerească...

Pr Sorin Croitoru


0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...