Menu Home

Rugăciune ce se zice la toată boala luptătoare de moarte și vătămare a dobitoacelor

Îndeletnicirea creșterii animalelor, o fundamentală dimensiune a vieții țărănești, tradiționale, este în aceste zile umbrită de incertitudinea referitoare la diseminarea virusului pestei porcine africane, împreună cu toate urmările pe care acțiunile autorităților competente le incumbă.

De aceea, la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, 8 septembrie 2018, creștinii, alături de rugăciunile către cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi:

Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau şi cu credinţă se roagă ţie; că tu, fiind bună, eşti grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriţi, nădejdea celor deznădăjduiţi, mângâierea celor întristaţi, hrănitoarea celor flămânzi; celor goi îmbrăcăminte, celor feciorelnici curăţie, celor străini bună povăţuitoare, celor osteniţi sprijinitoare, orbilor vedere; celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta, după cuviinţă, cu mulţumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

au luat ca mijlocitor și pe sfântul Sfințitul Mucenic Modest, despre care știm că a lăsat Bisericii, ca moștenire de mare preț, o Rugăciune ce se zice la toata boala luptatoare de moarte și vătămare a boilor, a cailor, a asinilor, a mularilor, a oilor, a caprelor, a albinelor și a celorlalte dobitoace.

Astfel, după otpustul Sfintei Liturghii, în cadrul Rânduielii care se face când se îmbolnăvesc orice fel de animale s-a adăugat rugăciunea Sf Modest:

Doamne Iisuse Hristoase, Ziditorul lumii, învredniceşte-ne pe noi Împărăţiei Tale, că numai pe Tine singur, Stăpâne, Te-a dorit sufletul meu şi pentru numele Tău n-am socotit moartea şi chinurile. Deci, Iubitorule de oameni, să nu mă judeci pe mine nevrednic bunătăţilor tale, ci auzi-mă pe mine robul Tău şi primeşte această rugăciune a mea, şi care va chema numele meu şi va săvârşi pomenirea mea, a smeritului, fii lui ajutor, Doamne, şi nu-l părăsi pe el, ci umple-l pe el de tot binele şi dăruieşte-i milele Tale cele bogate. Şi cine va citi mucenicia nevoinţelor mele, blagosloveşte-l pe el, Doamne, şi toată averea lui, şi depărtează şi goneşte pentru numele robului Tău, Modest, de la toate animalele lui, toată vătămarea şi boala. Aşa, Stăpâne, caută din sfânt lăcaşul Tău spre rugăciunea mea şi binecuvântează şi înmulţeşte animalele lui şi goneşte pentru numele robului Tău, Modest, de la toate animalele lui, toată vătămarea şi boala. Aşa, Stăpâne, caută din sfânt lăcaşul Tău spre rugăciunea mea şi binecuvântează şi înmulţeşte animalele lui, precum ai binecuvântat şi ai înmulţit turmele lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui Iacob şi ale tuturor celor care au slujit Ţie, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut