Menu Home

Cine citește să înțeleagă (5)

Pentru aceasta nu se vor scula necredincioşii la judecată. (Psalmul 1, 5a)

Vezi, aici, iubitule, acrivia Sfântului Duh Care grăieşte prin David, fiindcă nu simplu s-a zis că nu se vor scula necredincioşii, ci a adăugat şi aceasta, la judecată, pentru că ei de aici sunt de sine osândiţi, căci cel ce nu crede, zice, a şi fost judecat (In. 3: 18). Aceştia se vor scula pentru a se osândi, după Hrisostom şi după Teodorit. Însă se cuvine să luăm seama că Moise nu a grăit lămurit despre înviere, iar David a fost cel întâi care a învăţat lămurit despre aceasta. El a vorbit mai înainte despre aceasta în chip umbros: Căci Eu şi sângele vostru, în care e viaţa voastră, îl voi cere de la oricefîară (F acerea 9: 5). Şi cuvintele pe care le-a grăit către el Dumnezeu din rug au fost acestea: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov (Ieşire 3: 6), pe care şi Domnul, pomenindu-le, zicea: Iar despre învierea morţilor, au n-aţi citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, zicând: Eu sunt Dumnezeul lui A vraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov? Nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor (Mt. 22: 31-32). 

Nici păcătoşii în sfatul drepţilor. (Ps 1, 5b)

Aici nu numeşte păcătoşi pe cei credincioşi, ci pe cei necredincioşi, adică care sunt stricaţi şi răi, care se vor judeca şi vor fi izgoniţi departe de cei drepţi, după Achila şi Teodotion, care sfatul drepţilor l-au tălmăcit „adunarea drepţilor”, iar drepţi obişnuieşte Sfânta Scriptură a numi pe aceia care se iscusesc Ia osebita faptă bună a dreptăţii, dar şi, îndeobşte, pe toţi sfînţii pe care Dumnezeu i-a îndreptat pentru faptele lor cele bune. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut