Menu Home

Albina, icoană a Duhului Sfânt

Că cum iaste obiceaiul albinilor de lăcuescu în fagurii lor, carii i-au câştigat iale, iar când li să adaoge fumul, iale nu pot răbda, ci fug din fagurii lor de fum (însă iar nu foarte să dăpărtează de câştigul lor şi aşteaptă cândai doar s-ar potoli acel fum şi să să întoarcă iar la locul lor, décii deaca văd că să împuţinează fumul, iar să întorcu la lăcașul lor, care au agonisit; iar deaca văd că iaste tot fum mult, cu multă jale şi obidă îşi năpustescu lăcașul său), aşa şi Duhul Sfânt după greşalele noastre, tot ne aşteaptă, cândai doară ne vom întoarce spre pocăință, ca să să întoarcă și El iar în trupul omului, cum şi albinile la agoniseala lor. lar deaca vede că nu ne pocăim, ci să umple trupul nostru de păcate, deacii el fuge de la noi, ca şi albinile de fum, şi cu multă jale şi întristăciune îl părăseşte. (Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut