Menu Home

Anamneză și actualitate

Ca și la Paști, la sărbătoarea Nașterii Domnului, înainte de împărtășirea euharistică a creștinilor, preotul citește, înaintea icoanei Domnului Iisus, o rugăciune în care evocă aspectele sărbătorii prin prismă anamnetică, făcând părtași pe creștinii de astăzi la evenimentele mântuitoare descrise de Sfânta Scriptură și mijlocește pentru iertarea de păcate în vederea cuminecării cu vrednicie a creștinilor ce s-au pregătit duhovnicește pentru acest moment sublim,

Am auzit glasul grăind şi pe îngeri cântând, pe magi închinându‑se cu daruri şi pe Irod tulburându‑se, că Dumnezeu S‑a arătat cu trup spre mântuirea neamului omenesc.

Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind: Hristos Se naşte, slăviţi‑L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi‑L; Hristos pe pământ, înălţaţi‑vă. Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se veselesc, văzând slăvita şi cinstita prăznuire; şi toţi cu vrednicie o lăudăm cu inima şi cu buzele.

 Şi acum, Bunule şi Iubitorule de oameni Doamne, primeşte pe robii Tăi aceştia (N), cărora le pare rău de păcatele lor, cele ştiute şi cele neştiute, cele de voie şi cele fără de voie; şi cu ştiuta Ta iubire de oameni, primeşte plecarea genunchilor şi postul robilor Tăi, ca plinind poruncile Tale şi ajungând acum la sfânta şi cinstita Naştere, curaţi şi fără prihană, să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup şi Sânge, al Domnului nostru Iisus Hrisos, a Căruia este slava, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut