Menu Home

Aspecte psihologice de ținut minte când se vizitează bolnavii

În săptămâna dinaintea Nașterii Domnului (19-21 decembrie 2023) preotul duhovnic vizitează creștinii bolnavi sau vârstnici din enorie.

Vizitarea bolnavilor și vârstnicilor este o parte importantă a slujirii preotului ortodox. Este modalitatea de a oferi sprijin celor care au nevoie și de a-i ajuta să păstreze o legătură vie cu Dumnezeu dar și cu comunitatea din care fac parte.

Recomandările generale pentru interelaționare eficientă cu cel suferind, prin latura mângâietoare a prezenței preotului, urmăresc îndeaproape dimensiunile psihologice produse de suferință:

a) a dobândi încrederea celui ce pătimeşte, printr-o sinceră consimţire, exprimată în înfățișare şi în cuvinte, şi prin semne evidente, că el este în stare a simţi mărimea nenorocirii bolnavului și că este însufleţit de un viu interes şi de o sinceră dorinţă de a-l ajuta. Dacă, într-adevăr, păstorul poate asigura pe pătimitor, că şi el însuşi a încercat această suferinţă sau alta asemenea, atunci pătimitorul mai lesne i se poate încredinţa.

b) să arate multă răbdare şi perseverenţă şi să nu considere o povară a asculta adesea repetatele lui plângeri, îndoielile şi opunerile lui a le înfrânge; şi a afla noi izvoare de mângâiere, dacă cele de mai înainte nu sunt îndeajuns.

c) a oferi un sprijin personalizat, a se conforma cu starea pătimitorului: intelectuală, religioasă, morală şi chiar exterioară.

d) să nu condamne niciodată izbucnirile durerii, nici prin cuvânt, nici prin înfăţişare, şi să nu se grăbească cu mângâierea în momentul în care cel aflat în necaz este încă ameţit de lovirea care l-a ajuns, când învăluiala sentimentelor este în gradul cel mai mare şi el este incapabil de orice principiu al raţiunii şi al religiei.

e) să nu creadă că poate îndrepta totul deodată, cu mângâierile sale, care, de fapt, numai încetul cu încetul pot afla intrare, şi să se păzească de obositoarea poliloghie. Vorbele scurte şi energice, îndeosebi cele din Sfânta Scriptură, naraţiunile adaptate, convorbirea prietenească, întotdeauna sunt, în acest caz, mai potrivite decât vorbirea lungă. (Melchisedec Ștefănescu)

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut