Menu Home

Author Archives

plevna

Postul Crăciunului. Ziua a șasea

Îngerii şi oamenii se minunează de vieţuirea ta, Sfinte Dasie, căci fiind ostaş în pământul Sciţiei Minor, cel încreştinat de Sf. Apostol Andrei, te-ai arătat vrednic următor al învăţăturilor şi faptelor sale şi precum acela a propovăduit cuvântul Evangheliei lui Hristos şi tu ai mărturisit prin viaţa şi sfârşitul tău […]

Coșul Sfintei Filofteia, ediția a X-a

Ascultând îndemnul Sfântului Sinod pentru împlinirea în faptă a legii evanghelice de a ajuta pe cel în nevoi, Comitetul Parohial, prin sectorul filantropic, a demarat a X-a ediție a activității filantropice Coșul Sfintei Filofteia, prin care, până la data de 6 decembrie 2023, vor fi colectate la biserică alimente ambalate, […]

Prima duminică din Postul Crăciunului

În cadrul Sfintei Liturghii din prima duminică a Postului s-a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod. Iată conținutul ei: Urmând o frumoasă rânduială statornicită în anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023, în Patriarhia ­Română, ca Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al […]

Postul Crăciunului. Ziua a patra

În prima sâmbătă din post, la biserica parohială s-au citit Ceasurile și s-a slujit Sfânta Liturghie continuată cu Parastas pentru creștinii răposați. Credincioșii au ascultat apoi un îndemn al Sfântului Efrem Sirul privitor la faptele filantropice. Să ne sârguim noi înainte, până nu se întunecă, mai înainte până nu se […]

Taina cea din veci ascunsă

Mai înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos, se părea că doar iudeii sunt aproape de Dumnezeu și că păgânii sunt pentru totdeauna departe de El. În realitate însă și iudeii și păgânii erau deopotrivă străini de Dumnezeu și de adevărata închinare față de El. Astfel, venind [Domnul Hristos pe pământ], […]

Faptele de laudă ale creștinilor, nu doar în vremea postului

Lauda creștinilor este porunca lui Dumnezeu. Lauda creștinilor este Învățătura Apostolilor și a Proorocilor. Lauda creștinilor este smerită cugetare, sărăcia cea duhovnicească și ascultarea. Lauda creștinilor este cântarea cu psalmi cu umilință. Lauda creștinilor este pocăință cu lacrimi, lauda creștinilor este blândețea cea cu liniște și slujirea către toți. Lauda […]

Postul Crăciunului. Ziua a treia

Roagă-te ca să se îndrepteze acum, cu rugăciunile tale, preoția cea împărătească, cea aleasă și sfințită, făcătorule de minuni; și roagă-te ca, cei ce săvârșesc acum cu credință pomenirea ta, să se învrednicească a dobândi Împărăția cea de sus și Dumnezeiasca veselie. Vineri, 17 noiembrie 2023, în biserica parohială s-a […]