Menu Home

Author Archives

plevna

Muzeul satului

Din viaţa acestor oameni Lipsesc mai multe secţii, Iar altele, cum ar fiBunăstarea materială, fericirea şi norocul În istorie,Sunt slab reprezentate.Nu întâlneşti aici nici o monedă, Pentru că, neavând aur şi argint, Ţăranii şi-au gravat anual chipulPe boabe de mei, de grâu, de porumb Care nu ni s-au păstrat.Păsări împăiateAr […]

Dimineața de vară

Bătrânii îmi spuneau că-n zori,în grâu, cântă pitpalacul.Boabe de rouă cad pe flori,soarele-înroşeşte lacul.Negrul nopţii se destramă,se aureşte tot lanul.Câmpia la muncă cheamă,să strângă pâinea, ţăranul.Necuvântătoarelese trezesc de dimineaţă.Să salute soarele,ciocârlia se înalţă.Pe iarba verde strălucesc boabe de mărgăritar.E anotimpul ce-l iubesc.E vară-n câmp şi-n calendar. Dumitru Delcă

Cateheză mistagogică (IV)

Duminică, 23 iulie 2017, la finalul sfintei slujbe duminicale s-a desfășurat o nouă lecție catehetică în care s-a tratat despre prima parte a Dumnezeiaștii Liturghii, anume despre Liturghia celor chemați sau a catehumenilor. Se numește așa pentru că, în vechime, pe lângă creștinii botezați puteau lua parte la ea și catehumenii, […]

CALEA: strâmtă vs largă

Viața omului este o cale de la naşterea sa până la ceasul sfârşitului şi calea aceasta poate fi ori strâmtă, ori largă. Calea cea strâmtă este îngrădită prin hotarele legii lui Dumnezeu, care nu ne lasă pe noi să ne abatem nici la dreapta, nici la stânga. Calea cea largă […]

În veci pomenirea

Dacă vreo văduvă are copii sau nepoţi, aceştia să se înveţe să cinstească mai întâi casa lor şi să dea răsplătire părinţilor, pentru că lucrul acesta este bun şi primit înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă şi rămasă singură are nădejdea în Dumnezeu şi stăruieşte în cereri şi în […]

Alte căi necunoscute ale Domnului

Era un sihastru călugăr, cu semne şi cu minuni strălucit şi avea împreună cu el, un ucenic în pustie. Iar, într-una din zile, s-a întâmplat că a mers ucenicul lui în cetate, unde era un stăpânitor rău, netemându-se de Dumnezeu. Pe aceasta, ucenicul stareţului l-a văzut mort şi mult popor […]

Străjerul peste casa lui Israel

La 21 iulie se pomenește Sf Prooroc Ezechiel. Acesta a fost unul din Proorocii mari ai Legii Vechi şi era fiul lui Buzi, din seminţia preoţească a lui Levi. A proorocit timp de douăzeci de ani, cu cinci sute şaptezeci de ani înainte de întruparea Domnului, pe vremea robiei Babilonului, fiind […]

Sari la conținut