Menu Home

Author Archives

plevna

Martorii lui Iehova- sunt ei creștini?

Orice sectă va căuta să-şi găsească o legitimizare, va pretinde că deţine un adevăr vechi care trebuie astăzi redescoperit. Sectele sunt recunoscute prin atitudinea lor negativistă şi nu se sfiesc să meargă de la anarhie până la violenţă. Iehovismul, de care se ocupă volumul de faţă, este o sectă cu […]

Tipare arhetipale în Ortodoxie

„De 86 de ani slujesc lui Hristos şi nu mi-a făcut nici un rău. Cum să-L hulesc cu cuvinte necinstite pe Împăratul meu, Care până acum bine m-a păzit?” Aceste cuvinte, ale Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei (ce a fost mucenicit între anii 155 și 167), prin care a pecetluit credința […]

Misiune în filia Valea Rusului

Vineri, 12 mai 2017, fiecare familie de creștini din Valea Rusului a fost cercetată în privința manifestărilor prozelitiste (vizite și oferire de tracturi). Discuțiile purtate cu credincioșii, prezentarea și oferirea numărului special al foii parohiale Apa cea Vie și analiza perspectivei postmoderne în care sectele căuta să-şi găsească o legitimizare, pretinzând că deţin un adevăr vechi […]

Înjumătățirea Praznicului- lumină nouă!

Așa cum este îndeobște cunoscut, Sărbătoarea Învierii „se întinde” neîntrerupt, pe o perioadă de 40 de zile, răstimp în care, la modul îndestulător duhovnicește, Biserica reintră prin cult și practici rituale în „vremea aceea”, a binecuvântatei perioade de 40 de zile în care Domnul Înviat se arată, este cu ucenicii, […]

Rugăciune, cu cuvintele noastre

Mama Ana, așa este cunoscută în comunitate, fiica prin adopție a satului nostru, gata oricând să aline o suferință a trupului sau a sufletului celor ce-i trec pragul. Binecuvântată cu dar de a uni cuvinte potrivite spre frumoase întocmiri, ne face părtași (cu multă smerenie) ostenelilor creatoare, ce sunt ca mărturisiri […]

Cu tata la cosit

Soarele şi-a înfipt săgeţile-n pământ, Praful pluteşte suspendat pe aripă de vânt, Vrăbiile se scaldă în nisipul uscat din ghiol Carul scârțâie, tras de pasul boilor domol. Pe câmpul secetos, doar tata, eu şi o ciută, Coasa ce ucide iarba deja ofilită, O prepeliţă aleargă din cuib, speriată, Prefăcându-se rănită, cu aripa lăsată. Grăbeşte copile, zise […]

Sub ochii noștri… Scriptura (III)

„Iar lui Adam, (Dumnezeu) i-a zis: „Pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: „Să nu mănânci”, blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi […]