Menu Home

Cine este Hristos?

„Cine e deci acest Hristos, Care prin numirea și venirea Lui le-a umbrit și le-a desființat pe toate și singur El are putere împotriva tuturor şi a umplut toată lumea de învăţătura Lui? Să spună elinii, care râd şi nu se ruşinează. Dacă e om, cum un singur om a putut întrece puterea tuturor zeilor și i-a dovedit pe aceia, prin puterea Lui, ca nefiind nimic? lar de spun că e vrăjitor (magician), cum e cu putință ca un vrăjitor să desființeze toată vrăjitoria (magia) şi nu, mai degrabă, să o întărească? Dacă ar fi biruit numai pe unii vrăjitori dintre oameni, sau ar fi fost copleșit numai vreunul dintre ei, pe drept cuvânt ar fi fost socotit de ei că i-a biruit pe alții numai printr-un mai mare meșteșug. Dar dacă prin Crucea Lui a biruit toată vrăjitoria şi a făcut să dispară însuși numele acesteia, e vădit că Hristos nu e vrăjitor, odată ce şi dracii chemați de vrăjitori fug de El ca de Stăpânul lor. Să ne spună deci elinii cine este El, dacă întreaga lor străduinţă e să râdă de El. Vor zice poate că a fost și El un demon şi de aceea a avut putere. Spunând aceasta se vor face ei înşiși de râs, putând fi ruşinaţi de dovezile noastre de mai înainte. Căci cum poate fi demon Cel ce alungă pe demoni? Fără îndoială dacă ar fi alungat numai draci, cu drept cuvânt s-ar fi putut socoti că a avut putere asupra celor mai mici, de la căpetenia lor, ceea ce spuneau și iudeii, vrând să-L facă de ocară. Dar dacă cu numele Lui e scoasă şi alungată toată nebunia dracilor, arătat este că rătăcesc spunând aceasta și că Domnul nostru lisus Hristos nu e vreo oarecare putere drăcească. Deci dacă Mântuitorul nu e nici simplu om, nici vrăjitor, nici demon, ci a desființat și umbrit cu dumnezeirea Lui şi închipuirea poeților şi nălucirea dracilor și înțelepciunea elinilor, e vădit şi se va mărturisi de toţi că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, sau Cuvântul și Înţelepciunea și Puterea Tatălui. De aceea, faptele Lui nu sunt omenești ci mai presus de om; ele se cunosc cu adevărat ca ale lui Dumnezeu atât  din ele înseși cât şi din compararea lor cu cele ale oamenilor”. (Sf. ATANASIE CEL MARE)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut